Positieve gezondheid

Onder Positieve Gezondheid verstaan we het vermogen om je aan te passen aan de huidige omstandigheden en om zelf op een positieve manier het verschil te maken. Je neemt hierbij zelf de regie in handen. Gezondheid is namelijk meer dan de afwezigheid van een ziekte of aandoening. Vanuit het concept Positieve Gezondheid wordt de interactie met iemand als uniek persoon met zijn of haar persoonlijke omgeving nader bekeken. Iedereen verdient het immers om gezien te worden en ook om ondersteund te worden in zelfzorg.  

In de gezondheidszorg lag in het verleden vooral puur de focus op het behandelen en oplossen van klachten en gezondheidsproblemen. Gelukkig is dit principe de laatste jaren aan het veranderen. Vanuit Positieve Gezondheid wordt er gekeken naar de persoon achter de aandoening. Wat maakt iemand veerkrachtig? Wat maakt het leven van diegene betekenisvol? De algemene kwaliteit van leven en deze op een positieve manier verbeteren staat hierin centraal.

Binnen ons vitaliteitscentrum passen we het concept Positieve Gezondheid op 3 manieren toe:

We voeren het “andere gesprek” om mensen te ondersteunen in het behalen van zijn of haar doelstellingen en om hen belangrijke, positieve veranderingen door te laten voeren in hun leven. Van gewichtsbeheersing tot vermindering van pijn; van het ervaren van meer rust tot het beter aangeven van grenzen. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we het spinnenweb (zie hieronder).

In de letterlijke zin maar ook figuurlijk. Iedere verandering gaat gepaard met een bepaalde weerstand. Een ondersteunende fysieke plek kan er aan bijdragen deze weerstand te overbruggen.

Aangesloten bij het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Welkom op de website van het Netwerk Positieve Gezondheid – Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei) leggen we verbinding met andere (para-) medische disciplines, overheidsinstanties, het sociale domein en ondersteunen we burgerinitiatieven op het gebied van Positieve Gezondheid.

We voeren het “andere gesprek” om mensen te ondersteunen in het behalen van zijn of haar doelstellingen en om hen belangrijke, positieve veranderingen door te laten voeren in hun leven. Van gewichtsbeheersing tot vermindering van pijn; van het ervaren van meer rust tot het beter aangeven van grenzen. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we het spinnenweb (zie hieronder).

In de letterlijke zin maar ook figuurlijk. Iedere verandering gaat gepaard met een bepaalde weerstand. Een ondersteunende fysieke plek kan er aan bijdragen deze weerstand te overbruggen.

Aangesloten bij het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Welkom op de website van het Netwerk Positieve Gezondheid – Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei) leggen we verbinding met andere (para-) medische disciplines, overheidsinstanties, het sociale domein en ondersteunen we burgerinitiatieven op het gebied van Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid

Van ziekte en zorg naar het in kaart brengen van gezondheid en gedrag. Iedereen ziet en voelt een bepaalde noodzaak tot verandering. Er is met name behoefte aan een verandering naar een actieve en gebalanceerde leefstijl ter preventie van (fysieke) klachten. Vaak gaat er achter een gezondheidsklacht namelijk iets heel anders schuil. Een goede zelfzorg staat centraal in het concept Positieve Gezondheid. Gezondheid, in de breedste zin van het woord.

Alles over het concept Positieve Gezondheid is te lezen op www.iph.nl